Veelgestelde vragen

Hoe kom ik in aanmerking voor een huurobject aangeboden via Hoffmann beheer B.V.?
Op welke manier kan ik mijn huurovereenkomst opzeggen?
Wat moet ik doen bij problemen bij betaling van de huur?
Wat moet ik doen als ik me per abuis buiten heb gesloten?
Waar kan ik terecht voor een calamiteiten na kantooruren of in het weekend?
Voor welke reparaties ben ik als huurder zelf verantwoordelijk?
Hoe los ik een elektriciteit storing op?
Wat moet ik doen als er is ingebroken en er schade is aan het object?
Mag ik mijn object onderverhuren?
Mag ik zelf veranderingen aan het gehuurde aanbrengen?

Hoe kom ik in aanmerking voor een huurobject aangeboden via Hoffmann beheer B.V.?

U dient via de website het inschrijfformulier volledig in te vullen waarna wij zullen toetsen en beoordelen, of u in aanmerking komt voor het huren van het door u gewenste object. Inschrijven bij ons is voor u helemaal GRATIS en VRIJBLIJVEND. Wij zullen u in ieder geval op korte termijn na ontvangst van uw inschrijfformulier nader informeren over de verdere gang van zaken.

Op welke manier kan ik mijn huurovereenkomst opzeggen?

U dient de huurovereenkomst, conform het bepaalde in de vigerende huurovereenkomst, schriftelijk (aangetekend) op te zeggen. Indien de huurovereenkomst op twee namen staat, dienen beide partijen vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid de huur opzeggingsbrief te ondertekenen. Indien één partij de huurovereenkomst op zijn eigen naam wenst te continueren, dient dit schriftelijk te worden medegedeeld waarna zal worden beoordeeld of betreffende hiertoe voldoende financieel daadkrachtig is.

Zodra wij uw huur opzeggingsbrief hebben ontvangen (de datum van de poststempel is hierbij volgens wettelijk voorschrift bepalend), zenden wij u een schriftelijke bevestiging hierop, hierbij rekening houdende met de geldende opzegtermijn.

Wat moet ik doen bij problemen bij betaling van de huur?

De betaling dient per vooruitbetaling uiterlijk vóór de 1e werkdag van de maand op de bankrekening te zijn overgeboekt. Als u de huur wegens omstandigheden een keer niet tijdig kunt voldoen is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met Hoffmann beheer B.V. Dan kunnen we samen kijken of we bijvoorbeeld een betalingsregeling af kunnen spreken. Zo voorkomt u dat uw betalingsproblemen nog groter worden. Wij verzoeken u uw voorstel tot afbetaling zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons toe te sturen.

Wat moet ik doen als ik me per abuis buiten heb gesloten?

Als u zich buiten heeft gesloten, dient u zelf contact op te nemen met een slotenmaker. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening. Wij hebben geen reservesleutels van uw woning/ bedrijfspand en kunnen u derhalve niet helpen.

Waar kan ik terecht voor een calamiteiten na kantooruren of in het weekend?

Voor een bouwkundig spoedgeval kunt u met ons contact opnemen met Martin Hoffmann telefoonnummer 06-54313157.

Voor welke reparaties ben ik als huurder zelf verantwoordelijk?

Wij verwijzen u naar de aanvullende bepalingen overeengekomen in de huurovereenkomst en de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Hoe los ik een elektriciteit storing op?

Kijk in de meterkast welke groep is doorgeslagen. Trek alle stekkers van de apparaten die op de groep van de storing zitten uit. Reset de aardlekschakelaar of vervang de zekering. Steek daarna weer alle apparaten 1 voor 1 in. Valt de aardlekschakelaar weer uit, dan kunt u ervan uitgaan dat dit apparaat de storing veroorzaakt.

Wat moet ik doen als er is ingebroken en er schade is aan het object?

Allereerst moet u aangifte gaan doen bij de politie. Wellicht dat u de aangifte telefonisch of via internet kunt verrichten. U ontvangt een bewijs van de aangifte. Lever een fotokopie van het politie -rapport bij ons in. Wij bekijken dan wat de schade is aan het object waarna wij kunnen bekijken of er opdracht tot herstel kan worden gegeven en of de schade kan worden verhaald via de opstalverzekering.

Mag ik mijn object onderverhuren?

Het onderverhuren van een verhuur object is na goed overleg met Hoffmann beheer B.V. mogelijk toegestaan. De (hoofd)huurder is en blijft volledig aansprakelijk voor de huurbetaling en correcte nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst;

  • Er is sprake van een tijdelijke situatie; het is niet toegestaan dat de (hoofd)huurder het gehuurde definitief verlaat, terwijl de onderhuurder in het gehuurde achterblijft;
  • Het meubilair van de (hoofd)huurder blijft in het gehuurde;
  • De onderhuurder gedraagt zich zoals een goed huurder betaamt en dient zich te houden aan alle bepalingen van de (hoofd)huurovereenkomst.

Mag ik zelf veranderingen aan het gehuurde aanbrengen?

U dient hiertoe schriftelijke toestemming te vragen bij Hoffmann beheer B.V.

Aanbod

Kijk hieronder naar onze verhuur en verkoopobjecten, bestaande uit: kantoorruimtes, bedrijfruimtes en woningen en kijk of er iets interessants voor u tussen zit.


Bekijk het aanbod van Hoffmann Beheer

Beheer

Bent u op zoek naar een vastgoedbeheerder welke u de lasten uit handen neemt, de huurders van uw pand tevreden houdt en de leegstand van uw bedrijfsvastgoed minimaliseert door op een actieve manier potentiële huurders te benaderen?

Wat Hoffmann Beheer voor u kan betekenen